POZNAJ NAS!

Drodzy Absolwenci i Absolwentki Gdyńskiej Trójki! Drogie Uczennice i Uczniowie!

Szkoła nie kończy się tylko maturą! Nadal można być aktywnym uczestnikiem jej życia, a także wspierać ją w szeroko rozumiany sposób.

Kim jesteśmy?

Łączymy uczniów, absolwentów i sympatyków III LO w Gdyni im. Marynarki Wojennej RP. Poprzez wydarzenia i inicjatywy SAGT ułatwia kontakt pomiędzy absolwentami różnych roczników i ich współdziałanie na polu biznesowym, akademickim, kulturalnym
i towarzyskim. Wspieramy także obecnych uczniów i szkołę oferując wsparcie finansowe, stypendia oraz mentoring.

Powstanie Stowarzyszenia miało miejsce 25 grudnia 2012 r. podczas tradycyjnego spotkania absolwentów nazywanego „Reunionem”. Założycieli było 11, pożegnali oni mury szkoły
w latach 2005 i 2006. Gościem specjalnym wydarzenia był długoletni dyrektor III LO w Gdyni, Wiesław Kosakowski, co zaowocowało nawiązaniem bliskiej współpracą ze Szkołą
w kolejnych latach.

Powstanie Stowarzyszenia było jedynie sformalizowaniem zjawiska integracji absolwentów. Od pierwszych miesięcy po maturze absolwenci z różnych roczników organizują spotkania nieformalne oraz współpracują ze sobą w sferze naukowej, biznesowej i społecznej. Z czasem nastała potrzeba zrzeszania absolwentów, którzy nie mieli możliwości poznać się w szkole. Tak powstał SAGT.

Co robimy?

Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi dla uczennic i uczniów.

Organizujemy spotkania networkingowe dla absolwentów.

Finansujemy stypendia dla uzdolnionych uczniów naszej szkoły.

Wspieramy szkołę w każdym możliwym aspekcie.

Promujemy szkołę w Polsce i za granicą.

 

Nasz zespół:

Sandra Andraszewicz – pomysłodawczyni i założycielka SAGT;

Remigiusz Piwowarski – wiceprezes SAGT;

Łukasz Targoszyński – prezes SAGT;

Julia Chudycz – współprzewodnicząca SAGT;

Michał Curyło – współprzewodnicząca SAGT;

Filip Budny – support IT;

Natalia Dullek – koordynatorka ds. kontaktu;

Marysia Szmuda – koordynator ds. komunikacji i marketingu;

Karolina Korenik – koordynator ds. spotkań lokalnych;

Helena Górska – koordynator ds. mentoringu i fundraisingu;

Janek Górecki – koordynator ds. komunikacji i marketingu.

 

Jeżeli masz pytania, śmiało się z nami skontkatuj!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *