warszawa banner.jpg

Polska

MENTORZY SAGT

Robert 

Robert Banburski.png

Finanse i rachunkowość - SGH

Robert pracował w działach finansowych szeregu firm m.in. iSpot, LOT, Innogy, Wolters Kluwers, Newmark.

Pytania dotyczące studiów ekonomicznych i pracy w tym zawodzie.

Marcin

Marcin Kolango.png

Ekonomia, matematyka - UG
Matematyka - RWTH Aachen University

Marcin pracował w RWE (Innogy), a obecnie zajmuje się budowaniem własnego start-up’u.

Pytania dotyczące programu Erasmus+ i budowy własnego start-up’u.

Kaja

Metody ilościowe i systemy informacyjne - SGH
Dziennikarstwo i medioznawstwo - UW
Studia podyplomowe w zakresie analizy danych - PW 

Kaja pracowała w firmie McKinsey&Company jako data scientist, a obecnie kieruje działem zaawansowanej analityki w Empiku

Pytania dotyczące studiów i pracy w zakresie analizy danych.

Wojciech

Wojciech Smietanka.png

Informatyka, matematyka - UW 

Obecnie pracuje w funduszu hedgingowym w Londyńskim City; wcześniej pracował jako informatyk/ programista m.in. w Google

Studia informatyczne i matematyczne, kariera w finansach, kariera w firmach technologicznych

Paweł

wmpty_profile.png

Patomorfologia - GUMed

Paweł pracuje w szpitalu Copernicus w Gdańsku i diagnozuje choroby nowotworowe

Pytania dotyczące studiów medycznych w Polsce oraz pracy na OB.

Mateusz

wmpty_profile.png

Ekonometria i statystyka, ekonometria stosowana - UG
Informatyka - PG

Obecnie pracuje jako programista w Google, wcześniej w Amazonie i Facebooku

Studia informatyczne i ekonomiczne w Polsce, praca w dużych firmach technologicznych

Piotr

wmpty_profile.png

Informatyka i ekonometria - UW
Metody ilościowe i systemy informacyjne - SGH

Piotr pracował w Thomson Reuters jako analityk/ manager, a obecnie w SSC Consulting (firmie IT)

Pytania dotyczące studiów informatycznych i pracy w tej branży.

Łukasz

Wydział Prawa i Administracji UW

Łukasz specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz private equity.

Studia prawnicze i praca w Polsce

Jakub

jakub k.png

SGH - Finanse i rachunkowość 
UW - Wydział Prawa i Administracji 
SGH - Ekonomia

Jakub obecnie pracuje jako urzędnik europejski, zajmując się kwestiami związanymi z nadzorem finansowym nad bankami

Pytania dotyczące studiów ekonomicznych i prawniczych, a także życia i pracy zagranicą.

Marek

jezierski.png

Elektroenergetyka - PW
Finanse i rachunkowość - SGH, University of Liverpool
Inżynieria i finanse - UCL

Obecnie pracuje w Equinor jako trader (ropa naftowa)

Studia inżynierskie i ekonomiczne w Polsce, wymiany studenckie na uniwersytetach

Przemek

Przemek.png

Informatyka - UJ

Obecnie pracuje jako programista w Tableau, z wcześniejszym stażem w Microsofcie.

Studia informatyczne w Polsce, praca w dużych firmach technologicznych

Zuzia

wmpty_profile.png

Studentka pielęgniarstwa na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Studiowanie oraz praca - pielęgniarstwo

Ania

ania.jpg

WUM - Medycyna
SGH - Metody Ilościowe w Ekonomii

-Koordynator Narodowy ds. Edukacji Medycznej IFMSA - Poland
-Koordynator Logistyki TEDxWUM
-Staż w Bayer SCG

Studiowanie medycyny. Łączenie aktywności studenckiej i wolontariatu ze studiowanie dwóch kierunków

London City

Zagranica

MENTORZY SAGT

Tadeusz

Tadeusz Pudlik.png

Fizyka oraz ekonomia - Amherst College
Fizyka - Uniwersytet Bostoński

Tadeusz pracuje jako programista w Waymo - wiodącym graczu na rynku samochodów autonomicznych (wchodzącej w skład grupy Alphabet, właściciela m.in. Google)

Pytania dotyczące studiów na kierunkach ścisłych i pracy w branży technologicznej

Michał

Michał Mazur.png

Medycyna - Cardiff University

Michał jest przedsiębiorcą - obecnie jest m.in. prezesem fundacji Our Future Foundation oraz współwłaścicielem firm MRES i Elite Sailing.

Pytania dotyczące stypendiów Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata, brytyjskiego systemu edukacji, a także studiów medycznych w UK.

Remi

Ekonomia i prawo międzynarodowe - University College Utrecht
Ekonomia i rynki finansowe - Uniwersytet Kalifornijski

MBA - INSEAD

Po ukończeniu studiów pracował w doradztwie strategicznym (m.in w McKinsey, BCG, PwC), wspierając zarządy spółek w Polsce i zagranicą w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych

 Remi chętnie odpowie na pytania dotyczące studiowania ekonomii, finansów, pracy w doradztwie strategicznym/ bankowości inwestycyjnej, a także wyboru studiów

Dominika

Dominika Dajnowicz.png

MSc Business and Management studies with IT elements - UCL

Dominika ma za sobą kilka staży oraz doświadczenie w pracy w międzynarodowej korporacji m.in. Phillip Morris, Thomson Reuters, Turner.

Pytania dotyczące studiowania zarządzania w W. Brytanii; różnice pomiędzy życiem w Polsce i W. Brytanii

Michał

Multidyscyplinarne studia z dziedziny nauk społecznych i ekonomii - Sciences Po
Multidyscyplinarne studia z dziedziny nauk społecznych i ekonomii - Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley

Michał przebywa na “gap yearze”, pracując w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jako doradca w Zespole Analiz Biura Ministra.  

Pytania dotyczące studiów politologii, ekonomii, nauk społecznych zagranicą, a także pracy w strukturach rządowyc

Sandra

Liberal Arts and Sciences - University College Utrecht
Wydział Informatyki - Uniwersytet Edynburski
Psychologia - Uniwersytet Bazylejski

Sandra jest pracownikiem naukowym - zajmuje się kogniwistyką i ekonomią behawioralną. Obecnie obejmuje stanowisko adiunkta i wykładowcy akademickiego na ETH w Zurychu. Współpracuje z firmami z ubezpieczeniowymi, reasekuracyjnymi, FinTech oraz z bankami

Pytania dotyczące studiów psychologicznych i pracy naukowej

Liwia

European Law School - Maastricht University
Bussiness Analytics (od września 2021 dopiero) - Maastricht University

Praca w kancelariach prawnych, m.in. w Dentos Europe, Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Dzieci i Młodzieży przy MEN i prowadzenie własnego stowarzyszenia

Szukanie praktyk, udzielanie się w akcjach społecznych